Güvendik Döküm

Sözümüz
Kurumsal

Sözümüz

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM  POLİTİKAMIZ

 
• Tüm faaliyet ve makinelerimizin risk analizlerini yaparak, bunların, çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak,
• Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak 
• Hizmet süreçlerimizde ortaya çıkan tehlikeli atıklarımızı lisanslı kuruluşlarda bertaraf ettirmek,
• Tüm çalışanlarımızın çevre, sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesi için eğitimler ve çeşitli faaliyetler düzenlemek,
• Temin ettiğimiz her türlü malzeme ve hizmetin, Çevre ve iş Güvenliği Yönetim Sistemimize uyumlu olmasını sağlamak,
• Muhtemel acil durumlar ve is kazalarını, oluşmadan önlemek temel ilkelerimizdendir.
• Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıkları azaltmak ve geri kazanım yolu ile bertarafını sağlamak.
• Sürekli gelişmeyi sağlamak.